Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Bezpečnost ICT

Základní kybernetická bezpečnost

Základní obranné prvky “první linie”. Tato dnes již standardní bezpečnostní řešení jsou koncipovaná jako východisko a předpoklad pro budování pokročilejší kybernetické bezpečnosti organizací. +

Pokročilé detekce a vizualizace

Řešení určená pro detekci neobvyklého chování systémů v infrastruktuře s pokročilou formou vizualizace. Umožní vám lépe poznat slabá místa v zabezpečení infrastruktury i aplikací a lépe se zorientovat v kvantech bezpečnostních událostí a zranitelností. +

Efektivní kybernetická obrana

Plánování kybernetické strategie organizací a zvyšování odolnosti proto moderním bezpečnostním hrozbám. Současné útoky vyžadují vysokou expertnost, precizní řízení operativní bezpečnosti a přehled nad vlastními ICT aktivy. +

TECHNOLOGIE JSOU ZÁKLADEM, ALE KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST JE PŘEDEVŠÍM O LIDECH.

Konzultace zdarma

novinky

CPX 2019

06. 12. 2019

Dne 6. listopadu 2019 společnost Check Point Software Technologies Ltd. uspořádala konferenci CPX 2019 v pražském areálu PVA Letňany. Hlavní téma celé konference se točilo kolem Cloudu. Corpus na stánku prezentoval konkrétní hrozby na SCADA labu, kde Michal Tušic a Robo Kominka prezentovaný útok doplnili o individuální konzultace pro jednotlivé návštěvníky.

+

SCADA bezpečnostní konference 2019

27. 11. 2019

Ve dnech 4. a 5. listopadu se v hotelu DAP Praha uskutečnila 2. bezpečnostní konference SCADA/ICS Security, která je součástí mezinárodního projektu FFF (Future Forces Forum). Konference SCADA Security má dlouhodobé ambice řešit současné i budoucí hrozby, sledovat trendy a určovat správný směr dalšího rozvoje v této oblasti. Akce se zúčastnilo více než 150 účastníků ze 7 zemí. Corpus Solutions byl společně se společností CheckPoint generálním partnerem konference. První den zahájil úvodním slovem generální ředitel Tomáš Přibyl.

+

Corpus Solutions Security Advisory: Zranitelnosti BIG-IP (F5)

26. 11. 2019

TLS 1.3 vulnerability Označení: CVE-2019-6659 (závažnost podle CVSS 7.5) Popis: Produkt BIG-IP ve verzi 14.0.0-14.1.0.1 mohou virtuální servery BIG-IP s povoleným protokolem TLSv1.3 zaznamenat odmítnutí služby v důsledku nezveřejněných příchozích zpráv. Zranitelné produkty: BIG-IP 14.0.0-14.1.0.1 Řešení: Aktualizace na verzi 14.1.0.2. Reference: F5 article K34450231 TMM vulnerability Označení: CVE-2019-6660 (závažnost podle CVSS 7.5) Popis: U BIG-IP 14.1.0-14.1.2, 14.0.0-14.0.1 a 13.1.0-13.1.1 mohou nezveřejněné HTTP požadavky spotřebovat nadměrné množství systémových prostředků, které mohou vést až k odmítnutí služby.

+

Corpus

produkty

Bezpečnost ICT

Všechny oblasti kybernetické bezpečnosti.

Aplikace

Informační systémy na míru.

Datová inteligence

Analýza nestrukturovaných dat.

čísla

8 949 828 TB

Dat zachráněno

1 949 828 €

Ochráněno před krádeží

99 828

Vypitých káv

partneři