Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Bezpečnost ICT

Základní kybernetická bezpečnost

Základní obranné prvky “první linie”. Tato dnes již standardní bezpečnostní řešení jsou koncipovaná jako východisko a předpoklad pro budování pokročilejší kybernetické bezpečnosti organizací. +

Pokročilé detekce a vizualizace

Řešení určená pro detekci neobvyklého chování systémů v infrastruktuře s pokročilou formou vizualizace. Umožní vám lépe poznat slabá místa v zabezpečení infrastruktury i aplikací a lépe se zorientovat v kvantech bezpečnostních událostí a zranitelností. +

Efektivní kybernetická obrana

Plánování kybernetické strategie organizací a zvyšování odolnosti proto moderním bezpečnostním hrozbám. Současné útoky vyžadují vysokou expertnost, precizní řízení operativní bezpečnosti a přehled nad vlastními ICT aktivy. +

TECHNOLOGIE JSOU ZÁKLADEM, KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST JE PŘEDEVŠÍM O LIDECH.

Konzultace zdarma

novinky

Teambuilding zaměstnanců Corpus Solutions

29. 09. 2016

Společnost Corpus Solutions pořádá pravidelně pro své zaměstnance firemní setkání. Minulý teambuilding se konal na moravských vinohradech, kde se všichni účastníci zapojili do vinařského víceboje.

Letošní teambuilding probíhal v krásném prostředí zvíkovského minipivovaru. Program byl nabitý. Většina zaměstnanců poměřila své síly v maxi lidském stolním fotbálku.

+

Privilegovaný Identity Management pro Ministerstvo zemědělství

16. 09. 2016

Corpus Solutions a.s. společně s O2 IT Services s.r.o. úspěšně dokončil rozsáhlou implementaci technologie CYBERARK do infrastruktury Ministerstva zemědělství. Kybernetické bezpečnosti je na MZE věnována velká pozornost. Celý projekt implementace řešení od počátku probíhal v úzké kooperaci a spolupráci se zákazníkem. Technické týmy věnovaly velkou pozornost každému technickému detailu a celé řešení podrobily důkladným testům.

+

Corpus Solutions Security Advisory: CS-SA-2016-07

22. 08. 2016

U zařízení používajících Linux kernel 3.6 a novější je možné způsobit modifikace existujících TCP spojení případně jejich předčasné ukončení.

Zranitelných je velké množství internetových serverů, specializovaných zařízení a mobilních telefonů s OS Android. Útočník je schopen pomocí zfalšovaného paketu poslat data do existujícího TCP spojení, příp. ho „pouze“ předčasně ukončit.

+

Corpus

produkty

Bezpečnost ICT

Všechny oblasti kybernetické bezpečnosti.

Aplikace

Informační systémy na míru.

Datová inteligence

Analýza nestrukturovaných dat.

čísla

8 949 828 TB

Dat zachráněno

1 949 828 €

Ochráněno před krádeží

99 828

Vypitých káv

partneři

Hlavní partner