Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Boom penetračního testování

23. 10. 2018

Penetrační testy se staly natolik oblíbenou komoditou našich zákazníků, že jsme se rozhodli posílit tým našich testerů v Corpus Solutions. Reagujeme tak na rostoucí poptávku po tomto moderním způsobu hledání zranitelností v IT prostředích a aplikacích.

Penetrační testy stojí v popředí zájmu všech, kdo se pokouší zvýšit svou kybernetickou bezpečnost. Kromě našich zkušeností to lze pozorovat i na příkladu Evropské centrální banky (ECB). Ta nedávno zveřejnila rámec pro testování připravenosti evropských finančních systémů na kybernetické útoky. Evropský rámec pro etické hackování založené na zpravodajství o hrozbách (TIBER-EU), je prvním celoevropským plánem na posílení kybernetických výpadků bank, burz a dalších finančních institucí Evropské unie. V praxi by testy TIBER-EU používaly týmy externích hackerů, aby našly a využívaly slabé stránky v kybernetické obraně testovaných organizací.

Tato metoda, známá jako penetrační testování, je široce používána v soukromém sektoru. Rozhodnutí o tom, zda a kdy bude provedeno testování založené na TIBER-EU, závisí na příslušných orgánech, uvedla ECB v tiskové zprávě. Testy budou provedeny na míru a nebudou mít za následek narušení nebo selhání - spíše poskytnou zkoušenému subjektu vhled do svých silných a slabých stránek a umožňují mu učit se a vyvíjet se na vyšší úroveň kybernetické vyspělosti.