Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Američané mají novou strategii národní kybernetické obrany

27. 11. 2018

Tento týden prezident Donald Trump podepsal „National Cyber Strategy“. Spojené státy americké jsou jedním z nejčastějších cílů kybernetických útoků a tak jsou si dobře vědomi nezbytnosti kvalitní strategie obrany. Výše zmíněný plán má několik klíčových bodů. Kromě zcela zjevné obrany národních informačních systémů se týká také zabezpečení kritické infrastruktury, boje s kyberzločinci, ale i využití kyberprostoru jakožto platformy pro ekonomický růst. Jde o významný pokrok v této problematice, neboť poslední podobný plán byl vytvořen v roce 2003.

Celkově lze předpokládat, že tento krok budou postupně kopírovat i ostatní země světa. Jednotná strategie obrany pro celý národ bude totiž v budoucnosti, s přihlédnutím k rozvoji útoků mezinárodních rozměrů v kyberprostoru, nezbytná.

Má i Vaše firma vytvořenou strategii obrany? Pokud ne, je nevyšší čas ji vytvořit. U nás v Corpus Solutions zpracováváme strategie rozvoje obrany (tzv. Roadmapy) dle individuálních potřeb zákazníka a pomáháme jim v celém procesu zvýšení úrovně bezpečnosti. Pokud berete svou bezpečnost vážně, obraťte se na nás. Váš Corpus Solutions.