Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Informační systémy na míru

S aplikacemi vytvořenými společností Corpus Solutions se setkala většina obyvatel naší země.

Před realizací nového systému naši analytici detailně a dokonale poznají procesy a uživatelské zvyklosti u zákazníka. Zároveň zpracují veškeré legislativní podklady, které by mohly mít na budoucí informační systém vliv. To spolu s představením navrženého řešení zadavateli minimalizuje možné negativní dopady zavedení nového systému na koncové uživatele a je vstupem pro realizaci naším týmem zkušených programátorů.

Samozřejmostí je dodání uživatelské či administrátorské dokumentace. Při zavádění nového systému u zákazníka zajišťujeme dle požadavku zákazníka školení pro vybrané školitele nebo koncové uživatele.
Vytvořením informačního systému však naše práce nekončí. Během rutinního provozu poskytujeme zákazníkům nadstandardní uživatelskou podporu, v případě potřeby zajišťujeme doplňková školení a nabízíme další rozvoj, ať už na základě legislativních změn či na základě zkušeností a požadavků zákazníka.

Významná řešení

S aplikacemi vytvořenými společností Corpus Solutions se setkala většina obyvatel naší země. Tak například:

 • Obchodní rejstřík

  Firmy a podnikatelé si těžko dokáží představit fungování bez na internetu volně dostupného obchodního rejstříku. Výstup dat vznikajících na soudech zprostředkováváme pro internet již bezmála 20 let. V současnosti je ve všední den na internetu prováděno okolo čtvrt miliónu dotazů na právnickou či fyzickou osobu.

 • Inteligentní formuláře

  Veškeré spolky jako např. fotbalové oddíly, sdružení dobrovolných hasičů, včelaři, zahrádkáři se registrují prostřednictvím inteligentních formulářů do spolkového rejstříku. Informace zadané tímto způsobem jsou poté zpracovány v naší aplikaci na straně rejstříkových soudů.

 • Informační systém veřejného rejstříku

  Aby data obchodního rejstříku mohla být vystavena na Internetu a aby veřejnost mohla prostřednictvím inteligentních formulářů podávat změny, pro stovky uživatelů z rejstříkových soudů a další stovky notářských pracovníků běží v zázemí námi realizovaný rozsáhlý informační systém ISVR pro podporu legislativně daných procesů pro zápisy a změny v rejstříku jako součást kritické infrastruktury státu.

 • Notářská komora

  Pokud občané mají co do činění s notářem, pravděpodobně se zprostředkovaně setkají opět s naší aplikací. Může to být výše zmíněný obchodní rejstřík, který byl pro provádění změn mimo rejstříkových soudů zpřístupněn i notářům. Anebo to mohou být nejrůznější notářské evidence a rejstříky týkající se např. zástav, závětí, manželských smluv.

 • Kancelář Senátu

  Kdo se zajímá o dění v naší horní komoře parlamentu, setká se dozajista s další významnou aplikací vytvořenou naší společností.

Řešené oblasti

 • portálová řešení
 • rejstříkové aplikace
 • inteligentní formuláře – interaktivní systém pro komunikaci s občany
 • aplikace podporující workflow dokumentů

Další služby

 • podpora ve smluvně daných SLA parametrech
 • nonstop monitoring dostupnosti aplikace či infrastruktury
 • on-line a off-line zálohování
 • podpora infrastruktury