Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Bezpečnost ICT

CYBERSECURITY EXPERTS

Základní kybernetická bezpečnost

Základní obranné prvky “první linie”. Tato dnes již standardní bezpečnostní řešení jsou koncipovaná jako východisko a předpoklad pro budování pokročilejší kybernetické bezpečnosti organizací.

Konzultace zdarma sales@corpus.cz

Pokročilé detekce a vizualizace

Řešení určená pro detekci neobvyklého chování systémů v infrastruktuře s pokročilou formou vizualizace. Umožní vám lépe poznat slabá místa v zabezpečení infrastruktury i aplikací a lépe se zorientovat v kvantech bezpečnostních událostí a zranitelností.

Konzultace zdarma sales@corpus.cz

Efektivní kybernetická obrana

Plánování kybernetické strategie organizací a zvyšování odolnosti proto moderním bezpečnostním hrozbám. Současné útoky vyžadují vysokou expertnost, precizní řízení operativní bezpečnosti a přehled nad vlastními ICT aktivy.

Konzultace zdarma sales@corpus.cz

Velmi silně vnímáme moderní hrozby, které boří léta budované mýty pasivní obrany. Strategie bezpečnosti musí změny prostředí reflektovat. Je nutné přejít do aktivního módu, proaktivně monitorovat funkcionalitu, vyhodnocovat chování v rámci provozu a především adekvátně reagovat. To dokáže jen tým dobře vyškolených a vycvičených expertů. Technologie jsou základem, ale kybernetická bezpečnost je především o lidech.

NAŠE KOMPETENCE

Expertní znalosti pro zajištění moderní kybernetické bezpečnosti.

a desítky dalších

dovednosti

Pokročilé dovednosti týmu Corpus Solutions.

 • CyberGym – zkušenosti získané výcvikem v kybernetické aréně

 • Provoz vlastního LAB prostředí pro simulaci kybernetických útoků

 • Integrace LAB s pokročilými nástroji pro boj s moderními hrozbami

  • Inteligentní Asset Management

  • Detekce anomálií v datech

  • Vlastní síť interních a externích Honeypotů

  • Pokročilé vizualizační nástroje

Více než 20 let se specializujeme na problematiku ICT Security. Vybudovali jsme si pevné kompetence v pasivní obraně, kterou vždy koncipujeme na tzv. „best-of-breed“ produktech. Velmi silně však vnímáme, jak moderní hrozby boří léta budované mýty pasivní obrany a posouvají strategie novodobé bezpečnosti. Vzhledem k novým trendům, přistupujeme k našim zákazníkům tak, aby si uvědomovali rizika moderních hrozeb, vnímali jejich přítomnost ve svých infrastrukturách (jak fyzických, virtuálních, tak cloudových) a viděli jejich zneužitelnost potenciálními útočníky.