Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Kontrola a ochrana přenášeného obsahu

Ochrana před škodlivými software, zajištění důvěrnosti dat a ochrany aplikací.

Řešené oblasti

  • Antispam

Jedná se o inteligentní systém, který se snaží v e-mailové komunikaci identifikovat nevyžádanou komunikaci (SPAM) a zamezit jejímu dalšímu šíření.

  • Antivir

Systémy, které slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého software (malware) z pracovních stanic, serverů a síťové komunikace.

  • Aplikační firewalling a URL filtering

Firewally se schopností identifikovat provozované aplikace, nebo využívané webové aplikace na vyšší síťové vrstvě, zvyšují produktivitu a úroveň zabezpečení sítě, neboť zjednodušují přístup a kontrolu aplikací a poskytují mimořádný přehled o aktivitách v síti.

Více než 20 let se specializujeme na problematiku ICT Security. Vybudovali jsme si pevné kompetence v pasivní obraně, kterou vždy koncipujeme na tzv. „best-of-breed“ produktech.