Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Network & Security Benchmark

Nástroj pro komplexní provozně bezpečnostní analýzu.

Služba Network & Security Benchmark (NSB) poskytuje organizacím účinnou detekci moderních hrozeb a umožňuje porovnat aktuální projevy v síťové infrastruktuře oproti standardnímu chování sítě.

Služba je koncipovaná jako pasivní – všechny detekční nástroje jsou do sítě zapojeny bez vlivu na rutinní provoz. Vhodná kombinace detekčních nástrojů je volena s primárním ohledem na řešení rizika moderních hrozeb. Výslednou analýzu tvoří bezpečnostní analytici Corpus Solutions korelací dat z jednotlivých nástrojů jako křížovou interpretaci incidentů a jejich zasazením do souvislostí.

Naše řešení

NSB představuje komplexní provozně bezpečnostní analýzu, která přináší:

  • přehledný report srozumitelný managementu a obsahově hodnotný pro IT oddělení
  • analýzu připravenosti bezpečnostní infrastruktury proti moderním hrozbám
  • upozornění na nejzranitelnější místa ve vaší síti
  • doporučení pro zvýšení bezpečnosti za pomoci využití stávajících nástrojů

Způsoby realizace

NSB sestává ze čtyř modulů, které pokrývají následující oblasti:

  • Analýza síťového provozu umožňující detekci zastoupení jednotlivých komunikačních protokolů v provozu sítě na základě zpracování reálných komunikací. Měřením aplikačních toků a zjištěním prodlev v komunikaci na síti vzniká optimální poklad pro správné dimenzování přenosových kapacit.
  • Kontrola účinnosti bezpečnostních nástrojů poskytuje přehled o efektivitě fungování firewallů ve firemní infrastruktuře, detekovaném malware a nelegitimních průnicích do vaší sítě.
  • Sledování aplikační datových toků nabízí detailní pohled na provozované síťové aplikace, způsob nakládání uživatelů s citlivými daty a detekce rizik jejich úniku nebo potenciálně nebezpečné navštěvované internetové zdroje.
  • Detekce moderních bezpečnostních hrozeb využívá techniky analýzy síťového chování, detekce anomálií a sledování vývoje, trendů a odchylek na síti pro úspěšné odhalení sofistikovaných často latentních hrozeb. Emulace hrozeb v zabezpečeném prostředí minimalizuje riziko zneužití dosud neobjevených zranitelností a zero-day útoků.