Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

ICT Security Roadmap

Strategie pro efektivní plánování rozvoje kybernetické bezpečnosti.

Ve světě moderních ICT hrozeb nelze spoléhat na nahodilé pořizování technologií bez dlouhodobější vize ICT bezpečnosti. Plánování bezpečnostních řešení musí být realizováno strategicky a musí zohledňovat aktuální i budoucí hrozby i rizika.

  • rychlá identifikace rizik bezpečnostních oblastí zákazníka
  • souhrnné hodnocení vyspělosti stávající implementace dílčích bezpečnostních opatření a dovedností IT specialistů
  • výběr optimální skladby kategorií řešení na pokrytí nejrizikovějších hrozeb
  • zohlednění ovlivňujících faktorů zákazníka
  • přehledná závěrečná zpráva s konkrétním doporučením pro efektivní rozvoj ICT bezpečnosti s edukačním plánem

Tato služba vám umožní

  • zjistit aktuální stav ICT bezpečnosti v organizaci (technicky i procesně)
  • navrhnout bezpečnostní projekty v čase, které odrážejí logickou návaznost a vaše aktuální možnosti
  • identifikovat dlouhodobě stabilní skladbu IT bezpečnostních řešení pokrývající nejvýznamnější rizika

Od preventivních technologií -> přes aktivní obranu -> až po cloud security