Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Aktivní řízení bezpečnosti provozu

Řešení bezpečnosti zdrojů v organizaci.

Řešené oblasti

  • Prevence útoku
  • Řízení shody s technickými politikami

Definuje, audituje a dokumentuje shodu s požadavky na ICT bezpečnost v jednotlivých technických komponentách bezpečnostní architektury.

  • Ochrana úniku dat (DLP)

Organizace všeho druhu se stále více setkávají s hrozbou úniku citlivých dat. Nejedná se pouze o útoky zvenčí, ale také o interní úniky dat. Abychom mohli těmto interním únikům efektivně předcházet, je třeba umět data dobře identifikovat, klasifikovat a nasadit účinnou ochranu před jejich nechtěným, nebo úmyslným zcizením. Mezi nejefektivnější řešení pro ochranu dat se tak řadí řešení Data Loss Protection (DLP).

  • Ochrana před DDoS útoky

Princip ochrany počítačové sítě před útoky směřujícími na vyčerpání kapacitních limitů (Denial of service) sítě/aplikace/systému spočívá v nasazení vhodného řešení před vlastní vnější hranici chráněného prostředí. Zařízení pro ochranu pře takovými typy útoků monitoruje veškerý příchozí provoz a v okamžiku, kdy vyhodnotí, že jde o DoS/DDoS útok, tak tento nelegitimní provoz do vlastní sítě nepustí a ochrání tak servery i celou síť od přetížení a následného kolapsu nebo nedostupnosti.

  • Web Aplikační firewalling (WAF)

Řešení, které aplikuje soubor bezpečnostních pravidel pro komunikace vedené na vyšší aplikační vrstvě, se nazývá Webový aplikační firewall (WAF). Přizpůsobením specifických pravidel do technologie WAF právě pro vaše chráněné aplikace, mohou být mnohé útoky úspěšně identifikovány a blokovány.

Více než 20 let se specializujeme na problematiku ICT Security. Vybudovali jsme si pevné kompetence v pasivní obraně, kterou vždy koncipujeme na tzv. „best-of-breed“ produktech.