Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Datová inteligence

Řešení pro analýzu dat v praxi.

Každý den vzniká obrovské množství informací ovlivňující business společností. Společnosti disponují tradičními BI řešeními, které se zaměřují na vybraný zlomek využitelných dat. Společnosti stále nevyužívají potenciál nestrukturovaných dat. Nabízíme modulární informační systém schopný zpřístupnit nestrukturovaná data, přizpůsobený na míru různým scénářům.

Nezaměřujeme se na technologie, ale na reálné případy užití! Pomáháme vyřešit problémy, které nevychází z IT oddělení, ale od businessu. Doplňujeme a rozšiřujeme tradiční BI řešení, zaměřujeme se na nestrukturovaná data, jejichž potenciál nebyl dosud plně využit. Naše řešení stavíme na unikátní schopnosti zpracovávat český jazyk a vyhodnocovat význam textů pomocí slovníků pravidel a strojového učení. Máme dlouhodobou zkušenost s projekty a nástroji zaměřenými na datovou analýzu a zpracování nestrukturovaných dat. Na základě vstupního vzorku dat stanovíme KPI projektu.

Naše řešení

 • Konkurenční zpravodajství
  • sběr a klasifikace veřejných zakázek
  • monitoring komunikačních kanálů – formuláře, diskuzní fóra, sociální sítě, blogy
  • údaje o konkurenci na veřejných portálech či firemních a zpravodajských webech
  • sledování veřejných zakázek z VVZ, veřejných profilů zadavatelů a úředních desek
 • Podpora prodeje a řízení vztahu se zákazníky
  • rozšíření informací o stávajících klientech načerpaných z rejstříků a sociálních sítí
  • retence a zlepšování vztahu s klienty na základě odhalování příznaků nespokojenosti v komunikaci
  • predikce a pochopení potřeb zákazníků analýzou zájmových skupin na internetu, sběr podkladů pro efektivní komunikační strategii se zákazníkem
  • efektivní cenotvorba na základě monitoringu vývoje cen na trhu
  • informační portál pro zákazníka založený na znalostní bázi a pokročilém vyhledávání

 

 • Podpora řízení (managementu)
  • analýza vztahů ve společnosti prostřednictvím komunikačních logů a dokumentů
  • monitoring kompetencí zaměstnanců sesbíráním dat z CV, helpdesk systému a dalších zdrojů
  • odhalování příznaků podvodného chování statistickým vyhodnocováním údajů z transakčních systémů
  • reporting činností pro efektivní řízení zaměstnanců
 • Optimalizace pracovních postupů
  • metodická podpora při rozhodování v procesech – naše řešení zrychlí a zefektivní práci odpovědných osob díky lepšímu předání klíčových informací v pravý čas
  • zlepšení servisních činností – odhalování příčin problémů a vhodného řešení na základě historických dat
  • formalizace a centralizované uložení znalostí pro případ fluktuace expertních pracovníků a odlivu zkušeností pryč z firmy

Realizované projekty

 • využití nestrukturovaných dat v servisním procesu
 • automatizovaný sběr veřejných zakázek z více než 100 veřejných profilů zadavatelů a následná distribuce malým a středním podnikatelů
 • vyhledávání potřebných informací - na jednom místě najdete informace ze systému Jira, sdílíte znalosti zaměstnanců a získáte přehled všech článku o bezpečnosti
 • stanovení konkurenceschopné ceny na e-shopu
 • mapování anomálií a IT infrastruktury, sledování komunikace

Pilotní projekt Vám zhotovíme v řádu týdnů.

Dodáváme služby s vysokou přidanou hodnotou.