Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Řízení bezpečného přístupu

Ochrana proti neoprávněným přístupům infrastruktury.

Řešené oblasti

 • Ochrana firewall (FW)

  Síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení.

 • Bezpečný vzdálený přístup (VPN)

  Řešení zajištující bezpečné propojení několika počítačů či sítí prostřednictvím nedůvěryhodné počítačové sítě se nazývá Virtual Private Network (VPN). Díky VPN lze snadno dosáhnout stavu, kdy spojené počítače budou mezi sebou moci komunikovat, jako kdyby byly propojeny v rámci jediné uzavřené privátní a tedy důvěryhodné sítě.

 • Řízení přístupu k síťovým zdrojům (NAC)

  Podstatou řešení Network Access Control (NAC) je nejen provádět ověřování (ne)oprávněnosti uživatele, ale také zajistit, aby se přihlašování k síťovým zdrojům nestalo bezpečnostním rizikem. Kontrola síťového přístupu je souborem softwarových a/nebo hardwarových prostředků, které společně řídí přístup ke zdrojům, a to na základě určitých pravidel.

 • Autorizace a Autentizace

  Autentizace slouží k jednoznačnému určení uživatele, který přistupuje k systému nebo síti. Cílem autentizace je zajistit, že systém přesně ví, s jakým uživatelem komunikuje, kdo to je.

  Autorizací se rozumí proces ověření přístupových oprávnění uživatele vstupující do informačního systému. Tento proces ve většině případů navazuje na proces autentizace. Podstatou autorizace je ověřit, zda daný uživatel má oprávnění provést příslušnou akci, například vložení nového záznamu do seznamu dodavatelů apod.

 • Řízení identit a přístupů uživatelů (IAM)

  Řízení přístupu pomocí řešení Identity and Access Management (IAM) poskytuje správu oprávnění uživatelů v rámci různých prostředí a domén při uplatňování zásad zabezpečení a ochrany před vnějšími hrozbami.

 • Řízení a správa privilegovaných účtů (PIM)

  Řešení přístupu a monitoringu uživatelských aktivit spojených se správou citlivých informačních systémů, lokálních datových center i cloudových řešení. Řešení Privileged Identity Management (PIM) umožňuje spravovat, monitorovat a auditovat privilegované identity, zabránit neoprávněným přístupům ze strany zaměstnanců a předcházet unikům citlivých informací.

Více než 20 let se specializujeme na problematiku ICT Security. Vybudovali jsme si pevné kompetence v pasivní obraně, kterou vždy koncipujeme na tzv. „best-of-breed“ produktech.