Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Aktuality

CPX 2019

06. 12. 2019

Dne 6. listopadu 2019 společnost Check Point Software Technologies Ltd. uspořádala konferenci CPX 2019 v pražském areálu PVA Letňany. Hlavní téma celé konference se točilo kolem Cloudu. Corpus na stánku prezentoval konkrétní hrozby na SCADA labu, kde Michal Tušic a Robo Kominka prezentovaný útok doplnili o individuální konzultace pro jednotlivé návštěvníky.

SCADA bezpečnostní konference 2019

27. 11. 2019

Ve dnech 4. a 5. listopadu se v hotelu DAP Praha uskutečnila 2. bezpečnostní konference SCADA/ICS Security, která je součástí mezinárodního projektu FFF (Future Forces Forum). Konference SCADA Security má dlouhodobé ambice řešit současné i budoucí hrozby, sledovat trendy a určovat správný směr dalšího rozvoje v této oblasti. Akce se zúčastnilo více než 150 účastníků ze 7 zemí. Corpus Solutions byl společně se společností CheckPoint generálním partnerem konference. První den zahájil úvodním slovem generální ředitel Tomáš Přibyl.

Corpus Solutions Security Advisory: Zranitelnosti BIG-IP (F5)

26. 11. 2019

TLS 1.3 vulnerability Označení: CVE-2019-6659 (závažnost podle CVSS 7.5) Popis: Produkt BIG-IP ve verzi 14.0.0-14.1.0.1 mohou virtuální servery BIG-IP s povoleným protokolem TLSv1.3 zaznamenat odmítnutí služby v důsledku nezveřejněných příchozích zpráv. Zranitelné produkty: BIG-IP 14.0.0-14.1.0.1 Řešení: Aktualizace na verzi 14.1.0.2. Reference: F5 article K34450231 TMM vulnerability Označení: CVE-2019-6660 (závažnost podle CVSS 7.5) Popis: U BIG-IP 14.1.0-14.1.2, 14.0.0-14.0.1 a 13.1.0-13.1.1 mohou nezveřejněné HTTP požadavky spotřebovat nadměrné množství systémových prostředků, které mohou vést až k odmítnutí služby.

Corpus Solutions Security Advisory: Zranitelnosti produktů Trend Micro

11. 11. 2019

Trend Micro OfficeScan Arbitrary File Upload with Directory Traversal Vulnerability Označení: CVE-2019-18187 (závažnost podle CVSS 7.5) Popis: Zranitelné verze produktu Trend Micro OfficeScan by mohl být zneužit útočníkem využívajícím zranitelnost při procházení adresářů k extrahování souborů z libovolného souboru ZIP do konkrétní složky na serveru OfficeScan, což by potenciálně mohlo vést ke vzdálenému spuštění kódu (RCE). Vzdálené spuštění procesu j vázáno na účet webové služby, který může mít v závislosti na použité webové platformě omezená oprávnění.

Corpus Solutions Security Advisory: Zranitelnosti F5 BIG-IP

11. 11. 2019

BIG-IP TMUI XSS vulnerability Označení: CVE-2019-6657 (závažnost podle CVSS 6.1) Popis: Na BIG-IP 13.1.0-13.1.3.1, 12.1.0-12.1.5 a 11.5.2-11.6.5.1 existuje zranitelnost v “cross-site” skriptování mezi servery (XSS) na nezveřejněné stránce provozu BIG-IP Správa uživatelského rozhraní (TMUI), známá také jako obslužný program BIG-IP Configuration. Zranitelné produkty: BIG-IP 13.1.0-13.1.3.1 BIG-IP 12.1.0-12.1.5 BIG-IP 11.5.2-11.6.5.1 Řešení: Aktualizace na verzi dle doporučení výrobce. Reference: F5 article K22441651 BIG-IP AFM SQL injection vulnerability Označení: CVE-2019-6658 (závažnost podle CVSS 4.

I industriální software může obsahovat zranitelnosti

23. 09. 2019

Inženýrský software Mitsubishi Electric FR Configurator2 obsahuje několik zranitelností, které lze využít k odhalení informací, spuštění libovolného kódu, eskalaci oprávnění a útokům typu DoS (Denial-of-Service). Doporučení popisující zranitelnosti byla zveřejněna poslední srpnový týden několika agenturami včetně Applied Risk, průmyslovou kybernetickou společností, která objevila zranitelnosti, americkou agenturou pro kybernetickou bezpečnost a infrastrukturu (CISA) a Mitsubishi Electric. FR Configurator2 je nástroj, který umožňuje uživatelům, programovat, konfigurovat a sledovat měniče s proměnnou frekvencí (Variable frequency driver).

Corpus Solutions Security Advisory: Zranitelnost Check Point klientů Enterprise Endpoint Security pro Windows

23. 09. 2019

CVE-2019-8461 Verze: 1.0 Popis: Část softwaru Check Point Endpoint Security běží ve Windows s právy NT AUTHORITY\SYSTEM, což mu dává obrovská oprávnění. Útočník s přístupem do systému může donutit Check Point Endpoint Security Initial Cilent aby spustil DLL dle útočníkova výběru. Dopad: Provedení libovolného kódu na zranitelném systému. To může vést k vytvoření backdooru, eskalaci práv, či úplnému převzetí systému útočníkem. Závažnost: CVSS v3.0 Base Score: 7.8 CVSS v2.

Corpus Solutions Security Advisory: XSS and Information Disclosure Vulnerabilities in ASG and ProxySG

23. 09. 2019

Verze: 1.0 Závažnost: Medium Shrnutí: V produktech Symantec ASG a ProxySG v komponentě FTP proxy (při režimu WebFTP) byla nalezena zranitelnost typu XSS a zranitelnost umožňující získání citlivých dat. Popis: Implementace FTP proxy v produktech ASG a ProxySG při použití WebFTP režimu, umožňuje provést aplikační kontrolu FTP komunikace, kdy je uživatelský přístup na FTP server realizován pomocí URL ve formátu ftp:// přímo z webového prohlížeče. Útočník za použití škodlivého kódu v JavaScriptu tak může získat přístup k autentizačním údajům použitých pro FTP server.

Corpus Solutions Security Advisory: Zranitelnosti Fortinet

20. 09. 2019

FortiOS reveals platform information without authentication Označení: CVE-2018-13367 (závažnost podle CVSS 5.3) Popis: Chyba zabezpečení vystavením informací ve FortiOS 6.2.0 a níže může umožnit neověřenému útočníkovi získat informace o platformě, jako je verze, modely, prostřednictvím analýzy souboru JavaScriptu a prostřednictvím administrátorského webUI. Zranitelné produkty: FortiOS 6.2.0 Řešení: Upgrade na verzi FortiOS 6.2.1 nebo vyšší. Reference: https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-18-173 FortiOS SSL Deep Inspection TLS Padding Oracle Vulnerabilities Označení: CVE-2019-5592 (závažnost podle CVSS 5.

Nová botnet kampaň mířící na RDP servery

10. 09. 2019

Kyberbezpečnostní specialisté objevili probíhající sofistikovanou botnet kampaň, která v současné době ohrožuje více než 1,5 milionu veřejně přístupných serverů Windows RDP (Remote Desktop Protocol) na internetu. Botnet nazvaný GoldBrute byl navržen tak, aby postupně rostl přidáním každého nového prolomeného systému do jeho sítě a využil jej pro hledání a prolomení dalších dostupných RDP serverů. Útočníci, které se zatím nepodařilo identifikovat, přikazují každému napadenému počítači, aby útočil na řadu dalších serverů s jedinečnou kombinací uživatelského jména a hesla tak, aby cílový server byl pod Brute-Force útokem z různých IP adres.

Corpus Solutions Security Advisory: Více zranitelností produktu Qradar SIEM společnosti IBM

10. 09. 2019

CVE-2019-4211, CVE-2019-4054, CVE-2018-2022, CVE-2018-2021 Verze: 1.0 Popis: Tyto zranitelnosti, zneužitelné především pomocí cross-site scripting útoků, mají společné to, že se neautorizovaný uživatel může dostat k citlivým datům. Dopad: Možnost neautorizovaného útočníka zobrazit citlivá data. Jedna ze zranitelností může vést také ke krádeži přihlašovacích údajů. Zranitelné produkty: IBM QRadar 7.3 až 7.3.2 Patch 1 IBM QRadar 7.2 až 7.2.8 Patch 15 Řešení: Jednoznačným řešením je update na novější verze produktů, ve kterých jsou chyby již odstraněny.

Tvůrci děsivého útoku TRISIS cílí na rozvodnou síť USA

23. 08. 2019

Xenotime skupina, která stojí za dosud nejděsivější kyberbezpečnostní událostí průmyslových řídicích systému nazvanou Trisis, rozšířila své zaměření mimo ropný a plynárenský průmysl. Původní útok Trisis nebo Triton z roku 2017, jehož název je odvozen od bezpečnostních komponent Triconex, způsobil odpojení nejvyšších bezpečnostních mechanismů, které mají za úkol automatickou ochranu před fyzickým poškozením, extrémním nárůstem teploty, tlaku, napětí atd.. Při správné funkci zabrání tyto komponenty výbuchům a ztrátám na majetku i životech.