Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Nedostatečná informovanost

09. 02. 2018

Dnešní svět ovládají média. A přesto, že je kyber kriminalita nejrychleji rostoucí kriminální činností, málokdy se o této problematice dozvíte například z televize. K široké veřejnosti se tak dostanou pouhé střípky informací, a to vede k podceňování bezpečnosti. Především ve firemním prostředí má tento trend velmi fatální následky. Neboť v případě úspěšného útoku není možné počítat s pouhou jednorázovou krádeží financí či dat. Nelze totiž vykalkulovat ztrátu důvěryhodnosti firmy nebo možnost opakování útoku po medializaci. Skutečnou ochranou proti kybernetickému útoku je pouze komplexní obrana tvořena správně kooperujícími technologiemi, funkčně nastavené procesy, to vše doplněné odbornou znalostí lidí.

Toho ovšem nelze dosáhnout pouhým nákupem drahých technologií, protože ty se nemusí vhodně doplňovat a dodavatelé se často snaží pouze prodat ty nejdražší kousky ze svých produktů, aniž by pro zákazníka měly skutečnou hodnotu. Zbrklým a nesmyslným investicím se lze vyvarovat pečlivě naplánovaným nákupem a rozvojem bezpečnostních technologií, procesů a tréninků zaměstnanců.

Tomuto řešení se říká Roadmapa a firma Corpus Solutions se může pochlubit celou řadou úspěšných návrhů a implementací Roadmap. Díky naší odbornosti jsme dokázali zákazníkům ušetřit mnoho finančních prostředků, soustředit své síly a zdroje na podstatné problémy a vytvořit tak obranu přesně dimenzovanou na potřeby našich zákazníků. Není nutné vynakládat své prostředky na ty nejdražší nabízené technologie. Nechte si ušít řešení IT bezpečnosti Vaší firmy na míru a ušetříte.