Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Úniky dat jsou na denním pořádku

11. 09. 2017

Zdá se, jakoby se s velkými úniky dat roztrhl pytel. Není týden, kdy by nebyl ohlášen únik čítající milióny osobních dat. Do této smutné statistiky zapadá i poslední uveřejněný útok na americkou společnost Equifax fungující jako registr dlužníků. Dle vyjádření společnosti unikla osobní data 143 milionů registrovaných lidí a součástí těchto informací byla i čísla sociálního pojištění. Chyba prý byla způsobena open-source softwarem od Apache Foundation, konkrétně šlo o software STRUTS.

Jde o závažný problém, neboť tuto konkrétní aplikaci používá 65% společností z Fortune 100 včetně takových známých jmen jako Reader´s Digest, Lockheed Martin nebo Vodafone. Další zarážející skutečností je, že samotný únik proběhl v květnu, objeven však byl až v červenci. Jde o stále se častěji objevující fenomén, kdy napadené firmy zjistí problém až s několika týdenním zpožděním a samotná reakce je už v podstatě irelevantní.

Jde o jeden z mnoha příkladů moderních kybernetických hrozeb, jejichž výskyt je čím dál častější. Corpus Solutions si klade za cíl určitou osvětu v problematice kybernetické bezpečnosti a proto pro Vás pravidelně připravuje semináře s různým tématickým zaměřením.

Konkrétně seminář na téma „Moderní kybernetické hrozby“ bude probíhat 10.10.2017. O semináře bývá velký zájem, zajistěte si proto místa s předstihem.